Yritys Viroon: perustaminen, verotus, hyödyt ja haitat

Viro on yrittäjämyönteinen ja laajasti digitalisaatioon panostava maa. Siksi moni suomalainen yrittäjä harkitseekin yritystoiminnan aloittamista Virossa. Yrityksen perustaminen Viroon voi herättää monia kysymyksiä, joten tällä sivulla käymme läpi kaiken tarpeellisen, mitä sinun pitäisi tietää, kun olet perustamassa tai siirtämässä yritystoimintaasi Viroon.

Tarkastelemme syitä yrityksen perustamiselle Viroon, perustamisen vaatimuksia ja sen tapahtumista käytännössä. Vastaamme myös muutamiin usein kysyttyihin kysymyksiin aiheesta. Tarkoissa Viron veroon tai lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä kannattaa kuitenkin konsultoida asiantuntijaa.

Miksi perustaa yritys Viroon?

Yhtiön perustamiselle tai yhtiötoiminnan siirtämiselle Viroon voi olla monia eri syitä. Päätöstä tehtäessä kannattaa tarkastella sen hyötyjä ja haittoja.

Esimerkkitilanteita, joissa yrityksen perustaminen Viroon voi olla järkevää:

 • Yrityksellä on toimintaa jo valmiiksi Virossa tai sitä halutaan laajentaa Viron markkinoille
 • Yrittäjä asuu osaksi Virossa ja haluaa hyödyntää Viron verotusta
 • Yrittäjällä ei ole vakituista asuinmaata
 • Holdingyhtiötä Viroon perustettaessa

Hyödyt yrityksen perustamisesta Viroon

Viron verotusmalli

Viron verotusmalli on yksinkertainen ja yrittäjille suotuisa. Tässä nopeasti yleisimmät verotukseen liittyvät asiat, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun harkitsee yrityksen perustamista Viroon. Jos sinulla on tarkempia kysymyksiä Viron verotuksesta, kannattaa olla yhteydessä sitä tuntevaan kirjanpitäjään.

Virossa henkilöiden tulovero on kaikille 20%, ja alle 2101€ kuukausiansioista maksetaan progressiivisesti osa verottomana. Yritysten tulovero on 0%, kun voitot jätetään yritykseen tulevia investointeja varten. Yleinen arvonlisävero on Virossa 20%. Lääkkeet, lehdet ja kirjat soveltavat alempaa 9% arvonlisäveroa. Osingoista verotetaan 20%.

Kuten näemme, Suomeen verrattuna Viron verotusmalli on sekä työntekijöille että yrityksille suotuisampi. Varsinkin yritysten voittojen nollaverotus antaa yrityksille suotuisan alustan kasvaa ja tekee investoinneista kannattavampia. Täytyy kuitenkin muistaa, että verot palkasta maksetaan yleensä aina siihen maahan, jossa verotuksen alainen henkilö asuu tai tekee töitä vakituisesti.

Yrityksen hallinnointi ulkomailta on helppoa

Viron e-kansalaisuus mahdollistaa virolaisen yrityksen rekisteröinnin ja hallinnoinnin mistä vain. Viron yrittäjille tarjoamat digitaaliset palvelut ovat hyvin selkeitä ja helppoja käyttää. Niiden avulla yrityksen perustaminen Viroon on tehty mahdollisimman helpoksi. E-kansalaisuudesta kohta vielä enemmän.

Vähäinen byrokratia

Eestin tavoitteena on ollut digitalisoida kaikki kuluttajien ja yritysten hallintoon liittyvät asiat. Ideana on vähentää byrokratiaa ja tehdä palveluista helppokäyttöisiä. Yrityksille tämä tarkoittaa mahdollisuutta päästä mukaan innovatiiviseen ja nykyaikaiseen ympäristöön.

Suotuisa kasvualusta uusille yrityksille

Eesti pyrkii aktiivisesti tekemään maastaan mahdollisimman suotuisan uusille yrityksille. Tämän voi huomata jo digitaalisten palveluiden nykyaikaisuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Virolla on tavoite on luoda startupeille yhtenäinen ympäristö, jossa liikkuminen on nopeaa ja uusien investoijien löytäminen helppoa. Asiasta lisää Startup Estonian sivuilta.

Huomioi Viron kieli

Vaikka suurin osa Viron palveluista onkin saatavilla englanniksi, niin tietysti Viron kielen osaamisesta on hyötyä. Jos et osaa Viron kieltä, niin kannattaa miettiä jo valmiiksi joku, jolla on kokemusta yrittämisestä Virossa tai enemmän tietoa asiasta. Pätevä Viron verotusta tunteva kirjanpitäjä tarjoaa yleensä riittävät resurssit.

Virolaisia startup-yrityksiä
Virolaisia ”yksisarvisia” startup-yrityksiä. Sana yksisarvinen viittaa erittäin menestyneisiin startup-yrityksiin.

Yritys Virossa – toiminta Suomessa

Jos Virossa olevasta yrityksestä maksetaan palkkaa vakituisesti muussa maassa asuvalle henkilölle, pitää tulot ilmoittaa myös vakituisen asuinpaikan maahan. Yleisesti ottaen tuloverot maksetaan aina siihen maahan, jossa palkan eteen tehty työ on tehty. Jos yrityksen toiminta tapahtuu Suomessa ja työt tehdään Suomessa, on Virolaisen yrityksen kautta palkan kierrättäminen laitonta. Tämän takia yrityksen perustaminen Viroon ei yleensä ole helppo tapa yrityksen verojen vähentämiseen, vaikka monet niin luulevat.

On kuitenkin mahdollista maksaa tuloveroa osasta työstä Suomeen ja osasta Viroon. Yrityksen toiminta voi esimerkiksi olla pääasiassa Suomessa, mutta yrittäjä voi tehdä yritystoimintaan liittyviä paperitöitä Viron kodissaan. Tällöin tuloveroa maksetaan sekä Suomeen että Viroon. Tällainen järjestely vaatii kuitenkin vakituisen asuinpaikan Virossa.

Kiinteä toimipaikka

Jos ulkomaisella yrityksellä syntyy kiinteä toimipaikka Suomeen, joutuu yritys maksamaan voitoistaan yritysveroa Suomeen siitä toiminnasta, jota se harjoittaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan voi muodostaa esimerkiksi yrityksen

 • johtopaikka
 • tehdas
 • rakennusprojekti, jos se kestää yli 6, 12 tai 18 kuukautta, riippuen yrityksen sijaintimaan verosopimuksesta Suomen kanssa
 • epäitsenäinen edustaja.

Johtopaikaksi katsotaan Suomi, jos yrityksen tärkeät päätökset tehdään Suomesta käsin. Jos yrityksesi siis sijaitsee Virossa, täytyy sinun maksaa yritysveroa Suomeen, jos teet yrityksesi päätökset Suomesta käsin.

Epäitsenäiseksi edustajaksi katsotaan yrityksen Suomessa työskentelevä edustaja, joka voi vastaanottaa tilauksia tai solmia sopimuksia yrityksen nimissä. Vaatimuksena on myös, että edustaja käyttää valtaansa Suomessa aktiivisesti.

Viron yhtiömuodot

Viron yhtiömuodot eroavat hieman suomalaisista yhtiömuodoista. Käymme seuraavaksi lyhyesti läpi Viron yhtiömuodot ja seikat, jotka niistä kannattaa tietää. Viron e-kansalaiset ovat valtuutettuja perustamaan Viroon minkä tahansa yhtiömuotoisen yrityksen. Käy myös halutessasi katsomassa kattava artikkelimme yritysmuodoista Suomessa.

Yksityinen osakeyhtiö (OÜ)

Suosituin yhtiömuoto Eestissä on pienten ja keskisuurten yhtiöiden käyttämä yksityinen osakeyhtiö (OÜ). Yhtiömuotoa voidaan verrata Suomessa käytössä olevaan saman nimiseen yhtiömuotoon, vaikka joitakin eroavaisuuksia niiden välillä onkin.

Yksityisen osakeyhtiön omistajat eivät ole yrityksestä henkilökohtaisessa vastuussa, vaan pelkästään omistamansa osuuden verran. Perustajina voi olla yksi tai useampi henkilö, ja perustamiseen tarvittava minimipääoma on 2500€. Pääoman sijoitukseen on kuitenkin mahdollista hakea lykkäystä, joten käytännössä perustamiseen ei tarvita koko summaa. Tällöin perustajat ovat kuitenkin henkilökohtaisesti vastuussa puuttuvasta pääomasta, kunnes se maksetaan.

Yksityisen osakeyhtiön päätöksenteko tapahtuu hallituksessa, jossa täytyy olla vähintään yksi henkilö. Jos hallituksen jäsenistä yli puolet asuvat vakituisesti jossakin muualla kuin Eestissä, täytyy kaupparekisteriin ilmoittaa yrityksen Eestissä oleva osoite ja kontaktihenkilö.

Julkinen osakeyhtiö (AS)

Julkinen osakeyhtiö on suuremmille yrityksille tarkoitettu yhtiömuoto. Sen omistajat ovat yrityksestä vastuussa omistamiensa osakkeiden verran. Sen perustamiseen vaadittava minimipääoma on 25 000€. Perustamisen yhteydessä osakkeet täytyy rekisteröidä arvo-osuusrekisteriin.

Julkiselle osakeyhtiölle pakollisia toimielimiä ovat hallitus ja hallintoneuvosto, jonka velvollisuuksiin kuuluu yhtiön aktiviteettien suunnittelu ja johdon organisointi. Hallintoneuvoston tehtävänä on myös hallituksen valvonta. Julkisella osakeyhtiöllä on oltava tilintarkastaja.

Toiminimi (FIE)

Toiminimi sopii parhaiten niille, jotka tekevät töitä yksin tai esimerkiksi perheensä kanssa. Toiminimen toiminnasta on vastuussa sen liiketoiminnan harjoittaja. Toiminimen perustamiseen ei tarvita minimipääomaa ja sen perustaminen on nopeaa. Viron e-kansalainen voi perustaa toiminimen vain 20 euron hintaan. Perustamiseen tarvitaan virolainen osoite, jonka voi hankkia kolmannelta osapuolelta.

Kauppakumppanuus (TÜ)

Kauppakumppanuus on vähintään kahden henkilön muodostama yhtiömuoto, jossa omistajat vastaavat toiminnasta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Päätöksenteko tapahtuu kauppakumppanuudessa omistajien kesken ja voitot jaetaan yhtiösopimuksen mukaisesti.

Kommandiittiyhtiö (UÜ)

Kommandiittiyhtiöllä on vähintään kaksi omistajaa, joista yhtiön päätöksistä vastaava on vastuussa toiminnasta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Muut omistajat ovat äänettömiä ja vastaavat toiminnasta vain sijoittamansa pääoman verran. Kommandiittiyhtiö sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa äänetön omistaja on mukana vain sijoittajana.

Kaupallinen yhdistys

Kaupallisen yhdistyksen ideana on tukea sen jäsenten taloudellisia kiinnostuksia yhteisen taloudellisen toiminnan kautta. Jäsenet voivat esimerkiksi tukea toisiaan työpanoksellaan tai yhdistää voimavaransa tuotteiden hankinnassa. Kaupallisen yhdistyksen perustamiseen vaaditaan vähintään kaksi jäsentä ja minimipääoma 2500€. Yhdistyksen johtokunnassa täytyy olla vähintään yksi henkilö.

Tallinna, Eesti
Tallinna, Eesti. Tallinnan idylliset kadut tarjoavat viihtyisän ympäristön yrityksille.

Yrityksen perustaminen Viroon käytännössä

Viron e-kansalaisuus

Helpoin ja nopein tapa hoitaa yrityksen perustaminen Viroon on ensin hakea Viron vuonna 2014 voimaan tullutta e-kansalaisuutta, joka mahdollistaa virolaisen yhtiön perustamisen ja hallinnoimisen mistä vain.

Hakemukseen tarvitset vain

 • oman maasi henkilötodistuksen
 • CV:n (valinnainen)
 • lyhyen selityksen e-kansalaisuuden hakemisen syystä
 • lyhyen kuvauksen yrityksesi toiminnasta.

Käytännössä e-kansalaisuutta voi hakea kuka vain. Hakemuksen prosessointi maksaa 120€. Kun hakemus on lähetetty, sen käsittely ja virolaisen henkilökortin saapuminen kestää keskimäärin noin. 3-8 viikkoa. Tämän jälkeen henkilökortin voi hakea Viron suurlähetystöstä, joka sijaitsee Suomessa lähellä Helsingin keskustaa. Jos haluat hakea kansalaisuutta, kannattaa katsoa laatimamme ohjeet Viron e-kansalaisuuden hakemiseen.

Yrityksen perustaminen Viroon ilman kansalaisuutta on myös mahdollista, mutta vaivalloisempaa ja hitaampaa. E-kansalaisuuden hakeminen on vaivatonta ja antaa työkalut yrityksen asioiden helppoon hoitamiseen tulevaisuudessa. Jos silti haluat perustaa yhtiön ilman kansalaisuutta, kannattaa se tehdä kolmannen osapuolen kautta. Esimerkiksi 1office tarjoaa tällaista palvelua.

Yrityksen laillinen osoite ja yhteyshenkilö

Perustaessasi yritystä Viroon, tarvitset yrityksellesi laillisen osoitteen ja virolaisen yhteyshenkilön. Jos yrityksesi johdosta yli puolet asuvat vakituisesti muualla kuin Virossa, kannattaa osoite ja yhteyshenkilö ostaa palveluna kolmannelta osapuolelta.

Yhteyshenkilön vastuulla on yrityksen Eestin osoitteeseen tulleiden asiakirjojen ohjaaminen oikeille henkilöille. Nykyään melkeinpä kaikki asiointi on sähköistä, mutta joskus paperidokumentteja joudutaan silti käyttämään. Tällaisessa tilanteessa yhteyshenkilö tulee tarpeeseen. Osoitepalveluja ja yhteyshenkilöjä tarjoavia yrityksiä voit vertailla Viron virallisella palveluntarjoajien markkinapaikalla.

Yrityksen pankkitilin perustaminen Viroon

Viroon yritystä perustaessasi tarvitset yrityksellesi pankkitilin. Lähivuosina pankit ovat joutuneet tiukentamaan sääntöjään ulkomaisten toimijoiden suhteen. Monet pankit vaativat 200-500 euroa rahaa yritystilin avaamisen yhteydessä, joka johtuu siitä, että pankkien täytyy tutkia tilin avaajan taustat hyvin tarkasti. Pankeille erityisen tärkeää tietoa on, miten yrityksesi liiketoiminta liittyy Viroon.

Pankkitiliä ei kuitenkaan ole pakko avata virolaiseen pankkiin, vaan muutkin EU-alueella toimivat pankit käyvät. Esimerkkinä internetissä toimivat Wise, Payoneer ja Revolut. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos yritys on perustettu maksamatta osakepääomaa heti kättelyssä, niin kaupparekisteriin täytyy toimittaa todistus pääoman maksusta myöhemmin. Pankin täytyy allekirjoittaa tämä todistus, joten kannattaa ottaa selvää kuuluuko allekirjoitus valitsemasi pankin palveluihin.

Virolaisen yrityksen kirjanpito

Yrityksen perustaminen Viroon vaatii tietysti myös kirjanpidon toteuttamisen. Oikeastaan kaikki Viron yhtiömuodot vaativat tilinpäätöksen. Voit tehdä tilinpäätöksen itse tai palkata tilitoimiston tekemään sen. Suomesta löytyy nopealla haulla monia tilitoimistoja, jotka ovat erikoistuneet virolaisten yhtiöiden kirjanpitoon. Jos haluat, niin voit myös palkata tilitoimiston suoraan Virosta.

Tilintarkastaja

Julkisella osakeyhtiöllä on aina oltava tilintarkastaja. Yksityisellä osakeyhtiöllä on oltava tilintarkastaja, jos alla olevista kohdista täyttyy kaksi (tai suluissa olevista yksi).

 • liikevaihto 4 miljoonaa euroa (12 miljoonaa euroa)
 • taseen arvo 2 miljoonaa euroa (6 miljoonaa euroa)
 • keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä 60 (180 työntekijää)

Alv-rekisteri

Eestiläisen yrityksen tulee hakeutua alv-rekisteriin, kun sen liikevaihto ylittää 40 000€. Alv-rekisteriin voi hakeutua halutessaan myös aikaisemmin. Yritys voidaan poistaa alv-rekisteristä, jos sillä ei ole useampaan kuukauteen ollut toimintaa tai sen toiminta on loppunut kokonaan.

Perustaminen kolmannen osapuolen kautta

Jos haluat jättää yrityksen perustamisen Viroon kokonaan jollekin toiselle, onnistuu se kolmannen osapuolen avulla. Nopealla haulla tällaisia yrityksiä löytyy valtavasti. Nämä yritykset auttavat sinua tarvittaessa e-kansalaisuuden hakemisessa, yrityksen perustamisessa Viroon tai molemmissa. E-kansalaisuuden hakeminen itse on kuitenkin hyvin helppoa, joten siitä ei kannata kenellekään maksaa.