Laskurahoitus (factoring): hinta, vaiheet, hyödyt ja haitat

Factoring-rahoitus, josta käytetään usein myös nimeä laskurahoitus, on yrityksille suunnattu rahoitusmuoto, joka on yleistynyt etenkin sen joustavuuden takia. Laskurahoituksella on selkeä oma paikkansa verrattuna muihin yritysten rahoitusmuotoihin, joista lähinnä sitä on laskujen myynti. Tässä artikkelissa pyrimme tekemään selkeiksi factoring-rahoituksen hyödyt ja tilanteet, joissa sen käyttäminen voi olla kannattavaa.

Miten factoring-rahoitus toimii?

Factoring-rahoituksessa yrityksen myyntisaatavat eli myynnistä syntyvät laskut asetetaan vakuudeksi rahoitusyhtiön myöntämää lainaa vastaan. Käytännössä rahoitusyhtiön kanssa tehdään sopimus, joka antaa rahoitusyhtiölle luvan käyttää myyntilaskuja vakuutena rahoitusta vastaan. Tällä tavoin laskut on mahdollista muuttaa kassavirraksi välittömästi, ilman reaalivakuuksia. Kun myyntilaskut muutetaan rahaksi, niin rahoitusyhtiö ottaa välistä oman palkkionsa.

Usein rahoitusyhtiöt tarjoavat factoring-rahoituksen ohessa myös muita laskun elinkaaren hallinnointiin liittyviä palveluita. Rahoitusyhtiö saattaa esimerkiksi laskun rahoituksen lisäksi hoitaa laskun lähettämisen asiakkaalle, sen maksuvalvonnan ja mahdollisen perinnän. Yksinkertainen järjestely ilman maksuvalvontaa ja perintää näyttää yleensä tältä:

 1. Myyntilasku lähetetään laskutusohjelman tai rahoitusyhtiön verkkosivun kautta rahoitusyhtiölle.
 1. Lasku rahoitetaan sovitun rahoitusasteen mukaisesti tai ei ollenkaan. Rahat laskusta tulevat yrityksesi tilille päivän sisällä.
 1. Rahoitusyhtiö lähettää laskun asiakkaalle.
 1. Asiakas maksaa laskun rahoitusyhtiölle.

Jos yrityksesi tarjoamassa palvelussa on esimerkiksi kahden viikon maksuaika, niin factoring-rahoituksen avulla palvelun myynnistä saatavat tulot voidaan muuttaa rahaksi heti, kun lasku on lähetetty. Factoring-rahoitus siis vapauttaa myyntilaskuissa kiinni olevan pääoman välittömästi, jolloin se voidaan käyttää muihin menoihin.

Rahoitukseen on mahdollista valita myyntilaskuista vain tietyt tai jopa kaikki. Jos rahoituksesta on tehty sopimus, niin myyntilaskut kulkevat rahoitusyhtiön läpi vaikka rahoitusta ei käytettäisikään aktiivisesti. Tällä tavoin niitä voidaan käyttää factoring-rahoituksen vakuutena heti tarpeen tullen.

Mitkä laskut voi rahoittaa?

Usein laskurahoitusyhtiöt ovat valmiita rahoittamaan kaikki myyntilaskut, kunhan ne täyttävät seuraavat kriteerit:

 • lasku on riidaton
 • tuote tai palvelu on toimitettu asiakkaalle
 • laskun eräpäivä ei ole vielä mennyt
 • laskua ei ole vielä lähetetty.

Lähtökohtaisesti laskurahoitus on tarkoitettu yrityksille suunnattujen kotimaisten laskujen rahoittamiseen. On kuitenkin olemassa rahoitusyhtiöitä, jotka rahoittavat myös kuluttajille ja ulkomaisille toimijoille suunnattuja laskuja.

Rahoitettavan laskun luottoriski

Suurin ero factoring-rahoituksessa verrattuna laskujen myyntiin on, että factoring-rahoituksessa luottoriski ei siirry rahoitusyhtiölle. Jos siis päätät rahoittaa yrityksesi laskut factoring-rahoituksella, niin luottoriski pysyy yritykselläsi rahoituksesta huolimatta. Tämän takia factoring on edullisempaa kuin laskujen myynti.

Factoring-rahoituksen luottoriskijärjestelyistä seuraa myös se, että käyttäessäsi factoring-rahoitusta, pysyvät laskut yrityksesi nimissä. Tämä voi olla hyvä asia yrityksesi asiakastyytyväisyyden kannalta, sillä asiakkaan näkökulmasta laskussa oleva yrityksen nimi ei vaihdu missään vaiheessa.

Täytyykö laskun koko summa rahoittaa?

Rahoitusaste eli osuus, joka myyntilaskusta rahoitetaan, on joustava. Jos tarve on esimerkiksi muuttaa rahaksi vain 70% laskun summasta, niin se on factoring-rahoituksen avulla täysin mahdollista. Rahoitusastetta saatetaankin välillä muuttaa yrityksen taloustilanteen vaihtelun perusteella. Toisaalta on myös mahdollista rahoittaa laskut aina samalla rahoitusasteella, jolloin kassavirran ennakoitavuus kasvaa.

Jotkut laskurahoitusyhtiöt tarjoavat joustavaa rahoitusta, jossa jokainen myyntisaatava lisää rahoituslimiittiä. Tällä tavoin voit itse valita, paljonko haluat rahoitusta tiettynä hetkenä, kunhan limiitti ei ylity. Joustavan rahoituksen avulla voit nostaa kerralla vain tarvitsemasi summan ja käyttää rahoitusta vain, kun siihen on tarvetta.

Factoring-rahoitus kirjanpidossa

Laskurahoitus näkyy kirjanpidossa lähinnä taseessa, jossa se merkitään niin, että yritys ottaa luottoa saamisiaan vastaan. Factoring-rahoituksesta saatu luotto ei ole myyntisaatavien lopullinen suoritus. Tämän takia myyntisaamiset pysyvät yrityksen taseessa, kunnes asiakas on maksanut laskun loppusumman rahoitusyhtiölle.

Laskurahoituksesta maksettava korko on verovapaata, sillä rahoituspalveluiden myynti on Suomessa arvonlisälain mukaan arvonlisäverotonta toimintaa. Laskurahoitusyhtiöt saattavat kuitenkin palvelun yhteydessä veloittaa muista palveluista, jotka voivat olla arvonlisäverollisia.

Laskurahoitusyhtiöt tarjoavat usein kirjanpitoa varten kattavat raportit, jotka voit toimittaa kirjanpitäjällesi. Kirjanpitäjät osaavat ottaa laskurahoituksen huomioon oikealla tavalla kirjanpidossa.

Factoring-rahoituksen hinta

Laskurahoituksen hinta vaihtelee tapauskohtaisesti ja on riippuvainen useasta eri tekijästä. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat

 • rahoitettavan myyntilaskun loppusumma
 • asiakasyrityksen luottoluokitus
 • rahoitusta hakevan yrityksen liiketaloudellinen tilanne
 • rahoitusta hakevan yrityksen luottoluokitus
 • muut ohessa käytettävät palvelut.

Löyhästi sanoen laskurahoituksen hinnan voidaan sanoa olevan noin 0.5-4% laskun loppusummasta.

Laskurahoituksen hyödyt

Factoring-rahoituksen suurimmat hyödyt verrattuna laskujen myyntiin piilevät sen edullisuudessa. Yleensä se on myös jatkuvaan käyttöön parempi vaihtoehto juurikin sen hinnan sekä joustavuuden takia. Käymme nyt tarkemmin läpi muutamia factoring-rahoitukseen olennaisesti liittyviä hyötyjä.

Laskut pysyvät yrityksesi nimissä

Käyttäessäsi factoring-rahoitusta luottoriski on yritykselläsi, joten yrityksesi nimi pysyy laskuissasi niiden koko elinkaaren ajan. Tämä voi olla suotavaa, sillä joskus asiakkaat saattavat hiileentyä nähdessään tutun yhtiön laskun tulevan perintäyhtiöltä. Tästä päästäänkin seuraavaan pointtiin.

Kuten mainittu, usein factoring-rahoitusyhtiöt voivat tarvittaessa hoitaa koko laskun elinkaaren hallinnoimisen. Jos näin tehdään, niin on hyvä tietää, että factoring-rahoitusta tarjoavilla rahoitusyhtiöillä ei ole motiivia lähteä tekemään aggressiivista perintää. Tämä johtuu siitä, että rahoitetun laskun luottoriski ei ole rahoitusyhtiöllä, jonka takia rahoitusyhtiö ei suoranaisesti hyödy sen perinnästä. Aggressiivisen perinnän sijasta viivästyneisiin maksuihin liittyvät asiat kannattaakin pyrkiä sopimaan hyvässä sovussa asiakkaan kanssa, jolloin asiakassuhde pysyy kunnossa. Tietysti kaikella on rajansa.

Lisääntynyt kassavirran ennustettavuus

Koska myyntisaatavissa kiinni oleva pääoma voidaan laskurahoituksen avulla kotiuttaa heti, tekee laskurahoitus yrityksesi kassavirrasta ennustettavamman. Ennustettavampi kassavirta helpottaa tulevien menojen ja investointien suunnittelussa.

Factoring-rahoitusta hakiessa on mahdollista valita haluaako myyntilaskuista rahoittaa vain tietyt, tietyn osan tai vaikkapa kaikki. Rahoitusaste, jolla laskut rahoitetaan, on myös joustava. Factoring-rahoitus mahdollistaa siis tarvittaessa rahoituksen tarkankin suunnittelun suhteessa yrityksen kassavirtaan ja rahoituksen tarpeeseen. Luottoriskijärjestelyiden takia factoring-rahoitusyhtiöt ovat yleensä valmiina rahoittamaan melkeinpä kaikki myyntilaskut, mikä lisää kassavirran ennustettavuutta entisestään.

Mahdollisuus ulkoistaa koko laskun elinkaaren hallinnointi

Laskurahoituksen lisäksi yrityksellesi voi olla hyödyllistä ulkoistaa myyntilaskujen elinkaaren hallinnointi kokonaan rahoitusyhtiölle. Tällöin rahoitusyhtiö hoitaa laskujen rahoituksen lisäksi niiden maksuvalvonnan ja perinnän. Maksuvalvonta sisältää usein muistutuksien lähettämisen ja mahdolliset yhteydenotot asiakasyritykseen. Perinnän rahoitusyhtiö voi ulkoistaa tai tehdä itse. Sen pelisäännöistä sovitaan yleensä erikseen yrityksesi tarpeiden mukaan.

Sinun täytyy siis ainoastaan luoda lasku ja lähettää se rahoitusyhtiölle. Tämän jälkeen rahat tulevat yrityksesi tilille ja kaikki on valmista. Tietysti tilanteessa, jossa laskun maksaja todetaan maksukyvyttömäksi, joutuu yrityksesi vastuuseen rahoitusyhtiölle. Yksi hyvä asia laskurahoituksessa on, että vaikka ulkoistaisit laskujen hallinnoinnin kokonaan rahoitusyhtiölle, niin asiakkaasi eivät sitä huomaa millään tavalla.

Edellä kuvattu menetelmä voi säästää aikaa ja vaivaa laskujen lähetyksessä ja hallinnoimisessa. Aina täytyy kuitenkin puntaroida palvelujen tuomaa lisäarvoa verrattuna niiden hintaan. Koko prosessin ulkoistaminen rahoitusyhtiölle onkin odotetusti kalliimpaa kuin pelkkä laskujen rahoittaminen. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö se joissain tilanteissa voisi olla järkevin vaihtoehto.

Mahdollisuus tarjota asiakkaille joustavampia maksuaikoja

Mitä pidempi on laskun maksuaika, sitä pidempään asiakkailla kestää maksaa se. Tämän takia pitkiin maksuaikoihin suostuminen voi usein olla ongelmallista. Laskurahoitus muuttaa laskuissa kiinni olevan pääoman rahaksi välittömästi, mikä tekee pitkiin maksuaikoihin suostumisesta helpompaa. Joustavuus maksuajoissa on aina asiakastyytyväisyyden kannalta hyvä asia. Etenkin jotkut suuret yritykset saattavat vaalia pitkiä maksuaikoja optimoidakseen kassojensa kierron. Ilman laskurahoitusta tällaisten asiakkaiden toiveisiin saattaisi olla mahdotonta suostua.

Milloin laskurahoitus kannattaa?

Laskurahoitus on järkevä rahoitusvaihtoehto, kun halutaan nopeuttaa yrityksen kassan kiertoa. Kassan kierron nopeuttaminen vapauttaa rahaa uusiin investointeihin. Tämä voi tulla tarpeeseen tilanteissa, joissa yrityksen harjoittama liiketoiminta vaatii investointien tekemistä tai yritys vaatii hetkellisesti kassaansa rahaa liiketoimintansa ylläpitämiseen.

Yksi esimerkki tällaisesta tilanteesta voisi olla rakennusyritys, jolla menee rahaa uusien rakennusprojektien materiaalihankintoihin jo ennen kuin asiakasta voidaan laskuttaa. Yrityksellä on siis sen nykyisissä projekteissa jatkuvasti kiinni pääomaa, jota ei voida käyttää uusien projektien aloittamiseen. Tällaisen yrityksen kassa voi olla usein hetkellisesti vajaa, jolloin sen voi olla hyödyllistä käyttää laskurahoitusta uusien projektien vaatimien investointien rahoittamiseen.

Sesonkiluontoisessa yritystoiminnassa laskurahoitus voi olla hyödyllistä hiljaisina kausina, jolloin yrityksen menot saattavat olla epäsuhdassa sen tuloihin. Näinä kausina yritys voi käyttää laskurahoitusta apuna esimerkiksi sen pakollisten kulujen maksamiseen.

Kasvussa olevalla yrityksellä saattaa olla enemmän menoja kuin kuluja, koska kasvun vaatimat investoinnit maksavat usein enemmän kuin nykyisestä liiketoiminnasta saadut voitot. Tämän lisäksi voittojen muuttaminen likvidiksi rahaksi ei tapahdu aina välittömästi. Täten kasvussa olevalle yritykselle voi olla hyödyllistä rahoittaa laskunsa laskurahoituksella, sillä se vapauttaa rahaa välittömästi kasvun vaatimiin investointeihin, kuten varaston täyttöön tai tuotteiden valmistukseen.

Miten laskurahoitusta haetaan?

Laskurahoituksen käyttöönottoprosessi alkaa yhteydenotosta rahoitusyhtiöön. Alustavien keskustelujen ja yrityksesi tarpeiden kartoituksen jälkeen rahoitusyhtiö tekee tarjouksen rahoituksesta. Kun tarjous hyväksytään, solmitaan rahoitusta koskeva puitesopimus.

Puitesopimus ei itsessään velvoita yritystäsi käyttämään palveluita, vaan antaa sille mahdollisuuden rahoittaa laskuja tarpeen tullen. Jos rahoitustarpeet ovat kuitenkin vain satunnaisia ja niitä on harvoin, kannattaa ehkä mieluummin harkita laskujen myyntiä.