Laskujen myynti: hinta, vaiheet, hyödyt ja haitat

Laskujen myynti on yritysten käyttämä rahoitusmuoto, jonka avulla yrityksen myyntilaskut voidaan muuttaa nopeasti rahaksi, vaikka asiakas ei vielä olisikaan maksanut laskuja. Laskujen ostopalvelua tarjoavat Suomessa rahoitus- ja perintäyhtiöt. Huolimatta siitä, että laskujen myynti on pääpiirteittäin hyvin yksinkertaista, liittyy sen ympärille paljon kysymyksiä. Pyrimme tässä artikkelissa vastaamaan näihin kysymyksiin, jotta saisit tietää, onko laskujen myynti oikea rahoitusmuoto juuri sinun yrityksellesi.

Olennaisimmat asiat

 • Laskujen myynti on rahoitusmuoto, jossa yrityksen myyntilaskut muutetaan likvidiksi kassavirraksi myymällä ne rahoitusyhtiölle.
 • Myydyn laskun luottoriski voi siirtyä rahoitusyhtiölle, jolloin yritys ei ole enää vastuussa laskusta.
 • Laskun myyntihinta riippuu laskun summasta, vastaanottajan luottoluokituksesta ja erääntymispäivästä. Se on yleensä 2-10 % laskun loppusummasta.
 • Laskujen myynnin aloittamiseksi yritys voi solmia puitesopimuksen rahoitus- tai perintäyhtiön kanssa, mikä mahdollistaa laskujen myynnin tarpeen tullen.

Miten laskujen myynti toimii?

Laskujen myynnissä yrityksen laskut muutetaan likvidiksi kassavirraksi myymällä ne rahoitusyhtiölle. Laskujen myynti toimii pitkälti samalla tavalla kuin laskurahoitus, jossa laskua ei myydä rahoitusyhtiölle kokonaan, vaan siitä rahoitetaan vain sovittu prosentti. Olennainen ero factoring-rahoitukseen verrattuna on, että laskujen myynnissä laskua ei pelkästään rahoiteta, vaan se kirjaimellisesti myydään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun lasku on myyty, asiakkaalle lähetetään rahoitusyhtiön nimissä oleva uusi lasku.

Laskua myydessä laskusta rahoitetaan yleensä 70-100 %. Jos rahoitusaste on alle 100 %, niin loppusumman saa silloin, kun asiakas on maksanut laskun kokonaan. Jos asiakas päättää olla maksamatta, niin yleensä rahoitusyhtiö hoitaa myydyn laskun maksuvalvonnan sekä tarvittaessa perinnän.

Laskun myynnin vaiheet

 1. Lasku lähetetään rahoitusyhtiölle verkkopalvelun kautta.
 1. Rahoitusyhtiö antaa päätöksen ja tarjouksen koskien laskun myyntiä.
 1. Jos tarjous hyväksytään, rahoitusyhtiö ottaa yhteyttä laskun maksajaan ja varmistaa laskun, minkä jälkeen maksaja saa rahoitusyhtiön nimissä olevan uuden laskun.

Myydyn laskun luottoriski

Laskujen myynnissä luottoriski voi olla joko laskun myyjällä tai rahoitusyhtiöllä. Usein luottoriski kannattaa pitää itsellään, sillä sen siirtäminen rahoitusyhtiölle maksaa enemmän. Tapauksissa, joissa lasku on erääntynyt, myydään lasku perintäyhtiölle, joka hoitaa laskun perinnän. Samalla tietysti myös luottoriski siirtyy perintäyhtiölle. Kun luottoriski siirtyy rahoitus- tai perintäyhtiölle, katsoo se myös paljon tarkemmin asiakasyrityksen luottoluokitusta. Tämä tiukentaa myytävissä olevien laskujen kriteereitä.

Laskun luottoriskin siirtyminen tai siirtymättömyys riippuu siis siitä, mitä rahoitusyhtiön kanssa on sovittu tai siitä, onko lasku erääntynyt. Yleisesti on aina järkevintä olla tekemisissä vain luotettavien yritysten kanssa, jolloin luottoriskin voi huoletta pitää itsellään. Oikeastaan useimmat rahoitusyhtiöt eivät osta epäluotettaville yrityksille suunnattuja laskuja ollenkaan, joten jos rahoitusyhtiö on valmis ostamaan laskusi, niin todennäköisesti luottoriski kannattaa pitää yritykselläsi.

Mitkä laskut voi myydä?

Laskuja ostaessaan rahoitusyhtiöt tarkastelevat

 • laskun riidattomuutta
 • onko tuote tai palvelu toimitettu asiakkaalle
 • laskun erääntymättömyyttä
 • laskun vastaanottajan luottoluokitusta.

Eri rahoitusyhtiöt käyttävät luottoluokituksen määrittämiseen erilaisia menetelmiä, joten tiettyä kaavaa siihen ei ole olemassa. Tärkeää luottoluokituksen kannalta ovat kuitenkin esimerkiksi yrityksen maksuhäiriöt ja talouden tunnusluvut. Siihen onko lasku myytävissä vaikuttaa myös se, vaihtuuko laskun luottoriski myynnin yhteydessä rahoitusyhtiölle.

Laskujen myynti kirjanpidossa

Laskujen myynti merkitään taseeseen niin, että yritys myy myyntisaamisiaan rahoitusyhtiölle. Kun lasku on myyty, katoaa myyntisaaminen taseesta ja se merkitään pienentyneeksi. Tämän takia laskujen myynti pienentää taseessa myyntisaamisten kiertoaikaa ja saamisten määrää. Tämä on yrityksen taseen kannalta hyvä asia, sillä omaisuuden kiinni oleminen myyntisaatavissa ei ikinä näytä hyvältä.

Tuloslaskelmassa ja taseessa laskujen myynnistä maksetut kulut kirjataan kirjanpitolautakunnan antaman lausunnon mukaan ryhmään “Rahoitustuotot ja -kulut” kohtaan “Muut rahoituskulut.”

Laskujen myynnin hinta

Rahoitus- tai perintäyhtiöstä riippumatta laskun myyntihinta koostuu seuraavista tekijöistä:

 • laskun summa
 • laskun vastaanottajan luottoluokitus
 • laskun erääntymispäivä.

Lähiaikoina erääntyvistä laskuista rahoitusyhtiö saa maksun asiakasyritykseltä nopeammin, jonka takia niiden myyminen on halvempaa. Jos taas eräpäivä on jo mennyt tai luottoriski halutaan jostakin muusta syystä siirtää rahoitusyhtiölle, niin myyntihinta nousee. Yleisesti ottaen laskun myyntihinnan voidaan arvioida olevan noin 2-10 % laskun loppusummasta.

Rahoitusyhtiöiden nettipalveluissa on usein mahdollista pyytää laskuista ilmainen tarjous. Tämä mahdollistaa tarvittaessa eri laskujen ostopalveluiden helpon hintojen vertailun. Palveluntarjoajaa valitessa kannattaa kuitenkin ottaa hinnan lisäksi huomioon myös muita seikkoja, kuten rahoittajan palvelutaso, ehdot ja maksuaika.

Laskujen myynnin hyödyt

Nopea ja joustava tapa laskujen rahoittamiseen

Laskujen myynnistä saatava summa tulee rahoitusyhtiöstä riippuen yrityksesi tilille noin päivässä. Laskujen myynti on siis erittäin otollinen tapa saada rahoitusta juuri silloin, kun siihen on tarvetta. Rahoituksen enimmäissumma riippuu oletettavasti kuitenkin myyntisaatavien määrästä, joten ihan loputtomiin sitä ei voi saada.

Verrattuna muihin laskurahoitusmuotoihin, kuten factoring-rahoitukseen, laskujen myynti on erittäin joustavaa. Solmittuasi rahoitusyhtiön kanssa puitesopimuksen, ei sopimus velvoita sinua yhdenkään laskun myyntiin. Voit siis myydä laskuja vain silloin, kun siihen on tarvetta. Tämä mahdollistaa laskujen myynnin, kun sille tulee satunnaista tarvetta, esimerkiksi kun yksi asiakkaistasi pyytää poikkeuksellisesti pidempää maksuaikaa.

Luottotappioriskit pienenevät

Jos laskusi luottoriski siirtyy kokonaan rahoitus- tai perintäyhtiölle, niin yrityksesi ei voi tehdä laskusta enää luottotappiota. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksesi taloustilanne on olennaisesti riippuvainen sen tämänhetkisten myyntisaatavien kotiuttamisesta. Tällöin luottotappioriski on suurempi kuin normaalisti, koska luottotappion tapahtuessa voi se vaikuttaa laajasti liiketoimintaasi.

Mahdollistaa joustavuuden maksuajoissa

Laskujen myynnin avulla on mahdollista vapauttaa laskuissa kiinni oleva pääoma muuhun käyttöön välittömästi. Tämä mahdollistaa tarvittaessa pidempien maksuaikojen tarjoamisen asiakkaille, sillä myyntilaskuissa pitkään kiinni oleva pääoma ei koidu ongelmaksi.

Asiakkaasi saattaa esimerkiksi toivoa pidempää maksuaikaa tilanteessa, jossa yrityksesi kassa on tyhjillään. Tällöin pidempään maksuaikaan suostuminen saattaa vaikeuttaa muiden investointien tekemistä, sillä myyntisaatavissa kiinni olevan pääoman vapautumisessa kestää tavallista kauemmin. Laskun myynti rahoitusyhtiölle voi auttaa vapauttamalla pääoman käyttöösi välittömästi.

Miten laskujen myynnin voi aloittaa?

Kun laskujen myyntiin on tarvetta, kannattaa yleensä solmia rahoitus- tai perintäyhtiön kanssa puitesopimus. Puitesopimus ei velvoita yritystäsi mihinkään, vaan mahdollistaa helpon ja vaivattoman laskujen myynnin tarpeen tullen. Sen solmimiseksi kannattaa olla yhteydessä valitsemaasi rahoitusyhtiöön.

Jotkut rahoitusyhtiöt tarjoavat laskujen ostopalvelua myös ilman puitesopimusta, jolloin laskujen myynnin voi aloittaa välittömästi. Puitesopimuksen tavoitteena on kuitenkin säästää aikaa ja rahaa molemmilta osapuolilta, joten yleensä sen solmiminen kannattaa.