Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Toisin kuin työntekijällä, on yrittäjällä Suomessa vakuutusvelvollisuus. Jos olet uusi yrittäjä tai harkitset yrityksen perustamista, erilaisten vakuutusten pakollisuus saattaa olla sinulle uusi asia. Tässä artikkelissa käymme läpi kaikki yrittäjän pakolliset vakuutukset, jotta osaisit vakuuttaa itsesi ja yritystoimintasi oikein.

Olennaisimmat asiat

 • YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta ja se on pakollinen suurimmalle osalle yrittäjistä riippumatta yhtiömuodosta.
 • Työnantajan pakolliset vakuutukset sisältävät työtapaturma-, TyEL- ja ryhmähenkivakuutuksen sekä automaattisesti tilitettävät työttömyys- ja sairausvakuutukset.
 • Liikennevakuutus on pakollinen kaikille kuluttajien ja yritysten ajoneuvoille Suomessa, ja se korvaa onnettomuudessa sattuneet henkilö- ja omaisuusvahingot.

YEL-vakuutus

Selkeästi tärkein yrityksen pakollisista vakuutuksista on YEL-vakuutus. YEL on lyhenne yrittäjän eläkelaista ja YEL-vakuutuksen ideana on huolehtia yrittäjän toimeentulon vakuuttamisesta esimerkiksi työeläkkeen, sairastumisen tai vanhempainvapaan yhteydessä. Se takaa myös yrittäjän perheenjäsenille perhe-eläkettä yrittäjän menehtyessä ja kattaa yrittäjän työttömyysturvan, kun YEL-työtulo ylittää 13 573 euroa (2022) vuodessa.

YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta, minkä takia se onkin pakollinen suurimmalle osalle yrittäjistä. Sen pakollisuus, kuten muidenkaan yritysten vakuutusten, ei ole yhtiömuodosta riippuvainen. YEL-vakuutus on henkilökohtainen eli se otetaan vain kerran, vaikka yrittäjä työskentelisikin samaan aikaan useammassa omistamassaan yrityksessä.

Tarvitset YEL-vakuutuksen, kun

 • olet 18-68 vuotias yrittäjä, joka asuu Suomessa
 • työtulosi ylittävät 8261,71 euroa vuodessa (2022)
 • yritystoimintasi on jatkunut vähintään neljä kuukautta yhdenjaksoisesti
 • teet töitä yrityksessäsi aktiivisesti, vaikka se olisi sivutoimista.

YEL-vakuutuksen yläikäraja nousee seuraavasti:

 • 68 vuotta vuonna 1957 ja ennen syntyneillä
 • 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä
 • 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Tarkennetaan vielä YEL-vakuutuksen pakollisuuden määrittäviä ehtoja hieman. Ensinnäkin yritystoiminta katsotaan jatkuvaksi, jos toiminta jatkuu vuodesta toiseen, vaikka se olisikin tauolla välissä useamman kuukauden. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi kausiluontoinen toiminta. Toiseksi myös yrittäjä, joka tekee samaan aikaan palkkatöitä toisessa yrityksessä, tarvitsee YEL-vakuutuksen, jos sen ehdot täyttyvät.

YEL-vakuutuksessa käytetty työtulo arvioidaan työpanoksen perusteella. Työpanos on summa, jota voidaan pitää kohtuullisena tulona yrittäjän tekemästä työstä. Yksi kätevä tapa arvioida työtulosi määrää on miettiä, paljonko maksaisit, jos palkkaisit jonkun tekemään työsi puolestasi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että YEL-vakuutus on yrittäjän omaksi eduksi suunniteltu vakuutus, minkä takia työtulo kannattaa aina arvioida realistisesti. Päätoimista yrittäjää suositellaankin arvioimaan työtulonsa noin 20 000 – 30 000 euron pintaan. Tällöin YEL-vakuutus takaa tarvittaessa kohtuullisen sosiaaliturvan.

YEL-vakuutus otetaan aina siitä ajankohdasta eteenpäin, kun sen ehdot täyttyvät. Sen voi ottaa myös takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle kalenterivuodelle. Yli 6kk takautuvasti otetusta YEL-vakuutuksesta saatetaan kuitenkin periä myöhästymismaksuja.

YEL-vakuutuksen hintaan vaikuttavat

 • YEL-työtulon suuruus
 • yrittäjän ensikertalaisuus
 • maksujen eräkuukaudet
 • kyseisen vuoden YEL-vakuutusmaksuprosentti.

YEL-vakuutus on lakisääteinen, minkä takia sen hinta on sama jokaisessa vakuutusyhtiössä. Siitä koituvat vakuutusmaksut ovat vähennettävissä yrittäjän henkilökohtaisessa, puolison tai yrityksen verotuksessa.

Työnantajan pakolliset vakuutukset

Työnantajana yrittäjän pakolliset vakuutukset sisältävät myös joitakin lakisääteisiä työntekijöiden sosiaaliturvaa parantavia vakuutuksia. Osa vakuutuksista otetaan erikseen ja osa tilitetään automaattisesti tiettyjen palkkarajojen ylittyessä. Työnantajan vakuutuksiin kuuluvat:

Erikseen otettavat:

 • työtapaturmavakuutus
 • TyEL-vakuutus
 • ryhmähenkivakuutus (kuuluu yleensä työtapaturmavakuutukseen).

Automaattisesti tilitettävät:

 • työttömyysvakuutus
 • sairausvakuutus.

Lisätietoja löydät artikkelistamme työnantajan pakolliset vakuutukset.

Toimialakohtaiset pakolliset vakuutukset

YEL-vakuutuksen lisäksi yrittäjän pakolliset vakuutukset sisältävät joitakin vakuutuksia, jotka ovat toimialaan sidonnaisia.

Liikennevakuutus

Lakisääteinen liikennevakuutus on pakollinen Suomessa kaikille kuluttajien ja yritysten ajoneuvoille. Onnettomuuden sattuessa se korvaa onnettomuudessa mukana olleiden henkilövahingot sekä syyttömän vastapuolen omaisuusvahingot. Se ei kuitenkaan korvaa vakuutetun auton omia vahinkoja.

Jos käytät henkilökohtaista autoasi yrityskäytössä ja se on jo vakuutettu, niin et tarvitse uutta liikennevakuutusta. Yrityskäyttöön tarkoitettu liikennevakuutus on kuitenkin vähennettävissä yrityksen verotuksessa, joten sitä kannattaa harkita.

Auton omien vahinkojen vakuuttamiseen on olemassa vapaaehtoinen vakuutusyhtiöiltä otettavissa oleva kaskovakuutus. Kaskovakuutuksia on erilaisia ja ne kattavat tarpeen tullen auton vahinkojen lisäksi esimerkiksi auton moottorin rikkoutumisen ja hinauspalvelut.

Jos siis yrityksesi omistaa tai operoi mitä tahansa ajoneuvoja, niin yrityksesi käyttämät ajoneuvot tarvitsevat liikennevakuutuksen. Perävaunulle liikennevakuutus täytyy ottaa erikseen.

Liikennevakuutuksen hinta vaihtelee autolla ajettujen kilometrimäärien sekä auton teknisten tietojen perusteella. Mitä suurempi onnettomuuden mahdollisuus on, sitä suurempi on vakuutuksen hinta. Esimerkiksi kuljetusyhtiön työntekijöillä, joiden työ perustuu autolla ajamiseen, on onnettomuuden mahdollisuus suurempi. Lukuisten eri tilanteiden takia varsinkin yrityskäyttöön suunnatun liikennevakuutuksen hintaa on vaikea arvioida. Jos joku hintahaarukka pitäisi antaa, niin henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun auton liikennevakuutuksen hinta liikkuu noin 300-500 euron välillä.

Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on terveyden- ja sairaanhoidon piireissä olevien potilaiden turvaksi tehty vakuutus, josta määrää potilasvakuutuslaki. Se korvaa hoidosta aiheutuneen henkilövahingon, jonka on aiheuttanut hoidon tehnyt henkilö tai hoidossa käytetty laite.

Tarkemmin sanoen potilasvakuutuksen piiriin kuuluvat

 • hoidosta aiheutuneet vahingot, jotka olisivat olleet vältettävissä
 • vakavasta infektiosta aiheutuneet henkilövahingot
 • hoidon aikana sattuneet tapaturmat, jotka eivät kuulu tavanomaisen elämän tapaturmiin
 • hoidossa käytettyjen laitteiden toiminnasta johtuvat henkilövahingot
 • lääkkeen toimituksesta johtuvat henkilövahingot
 • henkilövahingot, jotka todetaan kohtuuttomaksi suhteessa suunniteltuun hoitoon.

Potilasvakuutuksen tarvitsevat kaikki toimijat, jotka harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitoa, esimerkiksi

 • lääkärikeskukset
 • sairaalat
 • hammaslääkärit
 • näytteenottoklinikat
 • sairaankuljettajat
 • optikot
 • fysioterapeutit
 • reseptilääkkeitä myyvät apteekit.

Jos yritystoimintasi siis liittyy millään tavalla terveyden- tai sairaanhoitoon, niin yksi yrityksesi tarvitsemista pakollisista vakuutuksista on potilasvakuutus. Potilasvakuutus turvaa sekä potilaan että hoitohenkilökunnan, joten sen ottaminen on elintärkeää.

Potilasvakuutuksen hinnan määrittää vakuutusyhtiö. Se määritellään yrityskohtaisesti esimerkiksi vakuutusyhtiöiden käyttämien potilasriskiluokituksien avulla. Potilasriskiluokitukset perustuvat usein toimialaan ja muihin potilaan riskeihin vaikuttaviin tekijöihin.

Ympäristövahinkovakuutus

Ympäristövahinkovakuutuksen tarkoituksena on korvata erilaisia ympäristövahinkoja. Sen piiriin kuuluvat esimerkiksi vahingot, jotka johtuvat alueen pilaantumisesta, melusta, säteilystä, lämmöstä tai muusta vastaavasta häiriöstä.

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus on pakollinen yritykselle, jonka toimintaan liittyy olennaisesti ympäristövahinkovaara, lukuun ottamatta öljy-yhtiöitä. Hyvä nyrkkisääntö on, että jos yrityksesi toiminta vaatii ympäristöviranomaisten lupaa, niin todennäköisesti tarvitset ympäristövahinkovakuutuksen.

Esimerkkejä ympäristövahinkovakuutuksen tarvitsevasta toiminnasta ovat

 • kaivostoiminta
 • kemianteollisuus
 • energiateollisuus
 • metsäteollisuus
 • kalanviljely.

Normaalisti ympäristövahingon sattuessa korvausvastuussa on vahingon aiheuttanut yritys. Jos yritys on ottanut ympäristövahinkovakuutuksen, korvausvastuussa on vakuutusyhtiö. Ympäristövahinkovakuutus saattaa siis joissain tilanteissa olla hyödyllinen, vaikka se ei olisikaan osa yrityksen pakollisia vakuutuksia.

Ympäristövahinkovakuutus korvaa vahingosta sattuneet

 • henkilö- ja esinevahingot
 • vähäistä suuremmat taloudelliset vahingot
 • vahingontorjuntakustannukset
 • ympäristön ennallistamiskustannukset.

Korvauksen määrä yksittäisestä ympäristövahingosta on enintään 6 miljoonaa euroa. Kaikista kalenterivuoden aikana tapahtuneista vahingoista se on enintään 8,5 miljoonaa euroa. Henkilövahinkoihin liittyvistä korvauksista omavastuu on luonnollisilla henkilöillä 300€ ja oikeushenkilöillä 3000€.

Ympäristövakuutuksen hinta määräytyy toimialakohtaisesti yrityksen ympäristövakuutuskeskukselle ilmoittaman liikevaihdon perusteella.

MYEL-vakuutus

MYEL-vakuutus on käytännössä maatalousyrittäjän YEL-vakuutus. Sen pakollisuuden arvioinnissa käytetään MYEL-työtuloa, joka lasketaan jakamalla metsän ja pellon pinta-alasta sekä liitännäistoiminnasta syntyvä työtulo yrittäjän työpanoksella. Työpanoksen ympärillä on liikkumavaraa, jonka avulla yrittäjä voi valita työmääräänsä parhaiten vastaavan työtulon.

Tarvitset MYEL-vakuutuksen, kun

 • olet 18-68 vuotias yrittäjä
 • yrityksesi omistaa peltoa, puutarhaa tai metsää vähintään 5 MYEL-hehtaaria
 • MYEL-työtulosi on vuodessa vähintään 4131 euroa.

MYEL-hehtaarien koko vaihtelee niiden alueen ja sen perusteella, onko kyseessä metsä vai pelto. MYEL-vakuutuksen yläikäraja nousee porrastetusti samalla tavalla kuin YEL-vakuutuksessa.

MYEL-työtuloon mukaan laskettavaa liitännäistoimintaa ovat esimerkiksi

 • puiden sahaus
 • mehiläishoito
 • polttopuiden myynti
 • kasvihuoneviljely
 • maatilamatkailu.

Jos liitännäistoiminnasta verotetaan jo valmiiksi elinkeinoverolain mukaan, ei se ole MYEL-tulon alaista toimintaa.

MYEL-vakuutuksen hinta perustuu maatalousyrittäjän ikään sekä MYEL-työtuloon. Se määräytyy liukuvasti välillä 28 942 ja 45 481. 53-62 vuotiaiden maksuprosentit eroavat muista ikäluokista suuremman eläkekarttuman takia.

MYEL-vakuutusmaksut (2022)

IkäTyötuloMaksuprosentti
Alle 53-vuotiaatalle 28 942€
yli 45 481€
13,0140
24,10
53-62-vuotiaatalle 28 942€
yli 45 481€
13,8240
25,60
63 vuotta täyttäneetalle 28 942€
yli 45 481€
13,0140
24,10