YEL-vakuutus: mikä se on ja milloin se pitää ottaa?

YEL-vakuutus eli yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus on yrittäjän eläkelaissa määritelty pakollinen vakuutus, jonka tavoitteena on turvata yrittäjän tulot erinäisissä tilanteissa. Se turvaa yrittäjän tulot esimerkiksi vanhuuden, sairauden ja tapaturman varalta. YEL-vakuutus on Suomessa tärkeä osa yrittäjän sosiaaliturvaa, minkä takia se onkin suurimmalle osalle yrittäjistä pakollinen.

Tässä artikkelissa käymme läpi YEL-vakuutukseen liittyvät seikat perinpohjaisesti, mutta tiiviisti. Lukemisen jälkeen tiedät esimerkiksi oletko velvoitettu ottamaan vakuutuksen, paljonko vakuutus maksaa ja mitä paljon kohuttu YEL-lakiuudistus käytännössä tarkoittaa.

Olennaisimmat asiat

 • YEL-vakuutus on keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa, turvaten yrittäjän talouden eri elämäntilanteissa ja mahdollistaen riittävän eläketurvan.
 • YEL-vakuutus on pakollinen kaikille 18-67-vuotiaille Suomessa itsenäisesti työskenteleville yrittäjille, joiden vuotuinen työtulo on vähintään 8 575,45 euroa.
 • YEL-työtulo on yrittäjän yritykseen laittaman työpanoksen rahallinen arvo, jonka suuruus vaikuttaa merkittävästi yrittäjän sosiaali- ja eläketurvaan. YEL-vakuutuksen hinta määräytyy prosenttiosuutena YEL-työtulosta.
 • YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti kuuden kuukauden sisällä velvollisuuden täyttymisestä, mutta yli kuuden kuukauden viivästys voi johtaa sakkomaksuihin.

YEL-vakuutuksen pakollisuus

YEL-vakuutus on pakollinen kaikille Suomessa itsenäisesti työskenteleville 18-67-vuotiaille yrittäjille, joiden työtulos on vähintään 8 575,45 (2023) euroa vuodessa eli noin 715 euroa kuukaudessa. Lisäksi kriteerinä on, että yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta tai se on kausiluontoista. Yläikäraja on tarkemmin

 • 1957 tai aikaisemmin syntyneille 68 vuotta
 • 1958-61 syntyneille 69 vuotta
 • 1961 jälkeen syntyneille 70 vuotta.

Yhtiömuoto ei vaikuta YEL-vakuutuksen pakollisuuteen, vaan vakuutus on pakollinen kaikille yrittäjille, jotka työskentelevät omassa yrityksessään. Mukaan luetaan kevytyrittäjät ja osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevät osakkaat, jotka omistavat yhtiön osakkeista joko yksin 30 % tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa 50 %. Myös avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ovat velvoitettuja vakuutuksen ottamiseen.

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus

YEL-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisesti, vaikka YEL-velvollisuus ei täyttyisi. Vakuutuksen ottaminen vapaaehtoisesti voi olla järkevää esimerkiksi silloin, kun yrittäjä on aloittamassa yritystoimintaansa ja odottaa tulojensa kasvavan tulevaisuudessa.

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus antaa mahdollisuuden sosiaaliturvan ja eläkkeen turvaamiseen tilanteissa, joissa yritystoiminta on pienimuotoista. Lisäksi tavanomaisella eläkkeellä oleva yrittäjä voi halutessaan ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Toisin kuin pakollista YEL-vakuutusta, vapaaehtoista YEL-vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.

YEL-todistus

YEL-todistus on dokumentti, joka todistaa YEL-vakuutuksen voimassaolon. Todistuksen voi tilata vakuutusyhtiön verkkopalvelusta tai puhelimitse. Todistusta vaaditaan erityisesti tilanteissa, joissa vakuutuksen voimassaolo täytyy todistaa. Saatat tarvita todistusta kun esimerkiksi

 • haet lainaa tai asuntolainaa
 • haet erilaisia vakuutuksia, kuten sairausvakuutusta
 • haet työttömyysetuutta Yrittäjäkassasta.

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-työtulo on yrittäjän yritykseen laittaman työpanoksen rahallinen arvo, jonka perusteella YEL-vakuutusmaksut maksetaan. Helpoin tapa ajatella työtuloa on miettiä, kuinka paljon palkkaa maksaisit, jos palkkaisit jonkun tekemään työsi puolestasi. Työtuloa voi arvioida esimerkiksi Eläketurvakeskuksen työtulolaskurin avulla. Laskurin antama arvio ei ole aina täysin tarkka, joten siitä voi tarvittaessa poiketa, esimerkiksi kun todenmukainen työpanos on arviota suurempi tai pienempi.

Mihin etuuksiin työtulo vaikuttaa?

YEL-työtulon määrä vaikuttaa yrittäjän sosiaali- ja eläketurvaan. Työtulon tulee olla vähintään 14 088 euroa vuodessa, jotta yrittäjä voi kerryttää YEL-vakuutuksen avulla Kelan maksamaa työttömyyspäivärahaa. Sama alaraja on kriteerinä, jos haluaa liittyä Yrittäjäkassaan, joka toimii yrittäjän turvana työttömyyden varalta. Lisäksi työtulon määrä vaikuttaa

 • vakuutusyhtiön maksamaan vanhuuseläkkeeseen
 • vakuutusyhtiön maksamaan perhe-eläkkeeseen yrittäjän menehtyessä
 • vakuutusyhtiön maksamaan osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen
 • vakuutusyhtiön maksamaan ammatilliseen kuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen
 • Kelan maksamaan sairauspäivärahaan
 • Kelan maksamaan vanhempainpäivärahaan
 • Kelan maksamaan työmarkkinatukeen.

Vuoden 2023 YEL-lakiuudistus

Vuonna 2023 voimaan tullut yrittäjän eläkelain uudistus on aiheuttanut paljon keskustelua. Käytännössä uudistuksen tavoite on saada YEL-työtulon määrittäminen reguloitua, jotta työtuloa ei olisi mahdollista arvioida liian pieneksi. Kun nykyään hakee YEL-vakuutusta, vakuutusyhtiöt tarkistavat ehdotuksen työtulosta jo heti kättelyssä. Lisäksi vakuutusyhtiöt ovat velvoitettuja tarkistamaan työtulon kolmen vuoden välein. Tarkistus tehdään toimialakohtaisen mediaanipalkan ja yrityksen liikevaihdon perusteella, mikä on aiheuttanut paljon erimielisyyttä.

Monet ovat sitä mieltä, että toimiala ja liikevaihto eivät riitä arvioimaan yrittäjän todellista työtulosta. Liikevaihtohan ei esimerkiksi kerro mitään yrityksen tuloksesta. Ongelma on ratkaistu siten, että yrittäjä voi itse eritellä yritystoimintansa ja kertoa oman arvionsa työtulostansa vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön ei ole kuitenkaan pakko hyväksyä yrittäjän ehdotusta, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle (TELK) valittaminen.

YEL-vakuutuksen hinta

YEL-vakuutuksen hinta on sama kaikissa vakuutusyhtiöissä. Tarkemmin ottaen vakuutuksen hinta määritetään tiettynä prosenttiosuutena YEL-työtulosta. Vuonna 2023 YEL-vakuutusmaksut ovat

 • 24,1 % alle 53- ja yli 62-vuotiaille
 • 25,6 % 53-62 vuotiaille.

Vakuutusmaksut lasketaan työtulon perusteella. Jos työtulosi on vuodessa esimerkiksi 20 000 euroa ja olet 42-vuotias, niin maksat YEL-vakuutuksesta vuoden aikana 0,241 x 20 000 = 4820 euroa. Uudet yrittäjät saavat YEL-maksuista 22 % alennuksen neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi.

Mitä suuremmaksi määrität YEL-työtulosi, sitä enemmän maksat vakuutusmaksuja ja saat eläkettä. Työtulo vaikuttaa myös esimerkiksi Kelan maksamaan sairauspäivärahaan ja vanhempainpäivärahaan. Yleisesti on siis järkevää määrittää työtulo mahdollisimman realistisesti. On myös hyvä tietää, että YEL-vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Voit siis vähentää ne kokonaisuudessaan henkilökohtaisessa tai yrityksesi verotuksessa.

YEL-vakuutuksen ottaminen

Voit ottaa YEL-vakuutuksen valitsemastasi eläkevakuutusyhtiöstä. Vakuutus on lakisääteinen, joten sen hinta ja ominaisuudet ovat samat kaikkialla. Valitse siis huoletta itsellesi mieluinen vakuutusyhtiö ja ota vakuutus helposti verkossa, puhelimitse tai vakuutusyhtiön konttorissa. Helpoin tapa ottaa vakuutus on verkossa sähköisellä lomakkeella, joka löytyy vakuutusyhtiön verkkosivuilta. Lomakkeessa kysytään muun muassa henkilötietoja, yritystoimintaan liittyviä tietoja ja alustavaa ehdotusta YEL-työtulosta.

Ottaminen takautuvasti

YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti kuuden kuukauden sisällä YEL-velvollisuuden täyttymisestä. Tällöin vakuutusmaksut velvollisuuden täyttymisen ja vakuutuksen ottamisen väliseltä ajalta maksetaan takautuvasti. Ottamalla vakuutuksen takautuvasti ei siis pääse halvemmalla.

Yli kuuden kuukauden viivästys johtaa Eläketurvakeskuksen kehotukseen ja mahdollisesti sakkomaksuun, jonka suuruudesta päättää Valtiokonttori. Eläketurvakeskus voi myös halutessaan ottaa vakuutuksen yrittäjän puolesta eli käytännössä pakottaa yrittäjän ottamaan sen.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että YEL-vakuutus on keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Se turvaa yrittäjän talouden eri elämäntilanteissa, kuten sairauden, työkyvyttömyyden tai vanhuuden varalta. Vakuutuksen avulla yrittäjä voi varmistaa riittävän eläketurvan ja samalla osallistua sosiaaliturvansa rahoittamiseen. Tarkkaan harkittu ja oikein mitoitettu YEL-vakuutus voi osoittautua ratkaisevaksi tekijäksi yrittäjän taloudellisen turvallisuuden kannalta pitkällä aikavälillä.

Suosittelemme, että valitset sopivan YEL-työtulon henkilökohtaisen tilanteesi perusteella. Näin varmistat, että vakuutus palvelee parhaalla mahdollisella tavalla sinun ja perheesi tarpeita eri elämäntilanteissa. Lisää tietoa YEL-vakuutuksesta saat tarvittaessa vakuutusyhtiöltäsi. Lisää tietoa yrittäjän pakollisista vakuutuksista saat aiheesta kertovasta artikkelistamme.