Yrityksen nimi: miten keksiä hyvä nimi yritykselle?

Yrityksen nimi on paljon muutakin kuin pelkkä tunniste; se on olennainen osa yrityksen identiteettiä, ensivaikutelmaa ja brändiä. Yrityksen nimen valinta on kriittinen päätös, joka voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen ja sen kykyyn viestiä arvoistaan ja tavoitteistaan. Tässä artikkelissa käsittelemme yrityksen nimen merkitystä, valintaa ja muuttamista. Lukemisen jälkeen olet toivottavasti askeleen lähempänä yrityksellesi sopivan nimen keksimistä.

Olennaisimmat asiat

 • Yrityksen nimi on olennainen osa sen identiteettiä, brändiä ja ensivaikutelmaa. Hyvä nimi auttaa erottautumaan kilpailijoista, viestii yrityksen arvoista ja tavoitteista sekä jää asiakkaiden mieleen.
 • Yrityksen nimen on täytettävä tietyt lailliset vaatimukset, kuten yksilöllisyys ja erottuvuus. On myös tärkeää varmistaa, ettei nimi sekoitu jo olemassa oleviin suojattuihin nimiin tai tavaramerkkeihin
 • Yrityksen nimen keksimisessä kannattaa hyödyntää erilaisia kielellisiä työkaluja, kuten synonyymeja, metaforia ja keksittyjä sanoja.

Millainen on hyvä nimi yritykselle?

Valittaessa nimeä yritykselle, on tärkeää löytää tasapaino luovuuden ja käytännöllisyyden välillä. Hyvä nimi erottaa yrityksen kilpailijoista ja heijastaa yrityksen arvoja sekä toimintaa. Nimen tulisi olla selkeä, helppo lausua, kirjoittaa ja muistaa, jotta se pysyisi asiakkaiden mielessä. Kuvailevuus on avainasemassa; valitse nimi, joka kertoo jotain yrityksesi toiminnasta tai arvoista. Luomutuotteita myyvän yrityksen nimi voisi esimerkiksi ilmentää luonnollisuutta ja puhtautta.

Nimen uniikkius on olennaista, ei vain erottautumisen vuoksi, vaan myös laillisten kriteerien täyttämiseksi. Varmista, ettei valitsemasi nimi ole liian samankaltainen jo olemassa olevan yrityksen nimen kanssa. Erottuvuuden lisäksi kannattaa miettiä, rajoittaako valitsemasi nimi yrityksesi kasvua tulevaisuudessa. Esimerkiksi tiettyyn kaupunkiin tai tuoteryhmään viittaava nimi voi olla rajoittava, jos suunnitteilla on toiminnan laajentaminen tulevaisuudessa.

Nimen kansainvälisyys on tärkeää, mikäli suunnitelmissa on toiminnan laajentaminen ulkomaille. Tällöin kannattaa varmistaa, että nimi on sopiva ja helposti lausuttavissa eri kielillä. Nopealla Google-haulla voi tarkistaa, että nimi ei tarkoita mitään epäsopimatonta muissa kulttuureissa. Nimen keksimisessä kannattaa olla luova, sillä omaperäiset nimet jäävät helpommin mieleen ja voivat saada yrityksen erottumaan sen kilpailijoista.

Lopullisen nimen valinta voi olla haastavaa, mutta se on tärkeä päätös yritystä perustettaessa. Valitse nimi, joka kuvastaa yrityksesi ydintä ja arvoja, on helppo muistaa ja erottuu positiivisesti kilpailijoista. Hyvä yritysnimi ei ainoastaan tee vaikutusta ensikerralla, vaan se myös kasvaa ja kehittyy yrityksen mukana pitkällä aikavälillä. Pelkästään hyvän nimen keksiminen ei kuitenkaan riitä, koska nimen täytyy myös täyttää tiettyjä laillisia vaatimuksia. Seuraavaksi käymme läpi lailliset vaatimukset, jotka nimen valinnassa täytyy ottaa huomioon.

Yrityksen nimen antamaan mielikuvaan vaikuttaa nimen lisäksi vahvasti yrityksen brändi. Minkäköhänlainen mielikuva Googlesta tulisi, jos sen logo ei olisi niin värikäs?

Yrityksen nimen lailliset vaatimukset

Yrityksen nimen laillisiin vaatimuksiin kuuluvat nimen yksilöllisyys ja erottautuminen muista markkinoilla olevista nimistä. Tiivistettynä PRH:n kriteerit yrityksen nimen valintaan ovat:

 • Yksilöivyys: Nimen on oltava riittävän ainutlaatuinen tunnistamaan yritys. Yksilöitäväksi nimeksi ei esimerkiksi lasketa geneerisiä nimiä, kuten “Autokauppa” tai “Siivooja”. Myöskään pelkän yleisen etunimen, sukunimen tai paikan nimen käyttäminen nimenä ei riitä yksilöimään sitä.
 • Erottuvuus: Nimen täytyy erottua selvästi jo olemassa olevista yritysten nimistä. Se ei saa olla identtinen olemassa olevien nimien kanssa kirjoitettuna tai lausuttuna. Pelkkä yrityksen tunnus ei myöskään riitä yksilöimään nimeä.
 • Sekoitettavuus: Nimen ei tule sekoittua muihin suojattuihin nimiin tai tavaramerkkeihin. Esimerkiksi “Kahvitalo oy” ja “Kahvitalo Finland Oy” ovat sekoitettavissa olevia nimiä. Sekoitettavissa olevaa nimeä voi kuitenkin käyttää, jos esteenä olevan toiminimen tai tavaramerkin haltija antaa siihen suostumuksen.
 • Sukunimi: Sukunimen käyttö nimenä vaatii lupaa, mikäli se voidaan yhdistää toiseen henkilöön. Sukunimeä saa kuitenkin käyttää, jos se on elinkeinoharjoittajan oma sukunimi. Etunimen käyttö nimessä on taas täysin sallittua.
 • Muut seikat: Nimen ei tule olla harhaanjohtava tai sopimaton. Nimeksi ei myöskään kelpaa toisen taiteilijanimi tai suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimi. Harhaanjohtavaa on esimerkiksi käyttää nimessä sanaa “autokauppa”, jos yritys on siivousyritys.

Onko yrityksen nimi jo käytössä?

Voit tarkistaa valitsemasi nimen saatavuuden PRH:n nimipalvelusta. Nimipalvelusta näkee olemassa olevien yritysten nimet tietyllä hakusanalla. Etsi siis nimipalvelusta valitsemaasi nimeä ja vertaile sitä jo olemassa olevien yritysten nimiin. PRH tekee lopullisen valinnan nimestä. Varaudu esittämään useita nimivaihtoehtoja, jos ensisijainen valintasi ei ole saatavilla.

Miten keksiä hyvä nimi yritykselle?

Yrityksen nimen keksiminen on luova prosessi, joka vie oman aikansa. Täydellinen nimi ei todennäköisesti tule heti mieleen ja vaikka tulisi, se saattaa olla jo käytössä. Tämän takia täydellisen nimen löytämisestä ei kannata myöskään tehdä pakkomiellettä. Jos keksit vapaana olevan nimen, johon olet tyytyväinen, kannattaa todennäköisesti mennä sillä eteenpäin. Voit käyttää nimen keksimisessä esimerkiksi seuraavia kielellisiä työkaluja:

 • Synonyymit: Kun löydät yrityksesi nimeen sopivan sanan, joka on jo käytössä, kannattaa käydä katsomassa sanan synonyymit. Suomenkielisiä synonyymejä voi tarkastella Synonyymit.fi:n kautta ja englanninkielisiä Thesauruksen kautta.
 • Metaforat ja vertauskuvat: Käytä metaforia tai vertauskuvia, jotka heijastavat yrityksesi luonnetta tai toimintaa. Esimerkiksi ”jäävuori” voi viitata johonkin, jolla on paljon piilossa olevaa potentiaalia tai syvyyttä.
 • Yhdistetyt sanat: Luo uusia sanoja yhdistämällä sanoja tai niiden osia, esimerkiksi ”Snapchat” (snap + chat) tai ”Microsoft” (microcomputer + software). Voit yhdistää sanojen alkuja ja loppuja, muodostaa lyhenteitä tai luoda kokonaan uusia sanoja.
 • Keksityt sanat: Keksi täysin uusia sanoja, jotka kuulostavat hyvältä ja ovat merkityksellisiä brändillesi. Esimerkiksi ”Google” on täysin keksitty nimi. Yrityksen nimestä tuleviin mielikuviin vaikuttaa itse nimen lisäksi yrityksen brändi.
 • Kulttuuriset ja historialliset viittaukset: Käytä kulttuurisia, historiallisia tai mytologisia viittauksia, jotka sopivat yrityksesi imagoon. Esimerkiksi ”Nike” on kreikkalaisen voiton jumalattaren nimi.
 • Lyhenteet ja akronyymit: Muodosta nimiä käyttämällä lyhenteitä tai akronyymejä, jotka edustavat yrityksesi keskeisiä elementtejä. Esimerkiksi ”IBM” tulee sanoista International Business Machines.
 • Keksinnölliset kirjoitusasut: Muuta tavallisten sanojen kirjoitusasua tai ääntämystä saadaksesi ainutlaatuisen nimen. Esimerkiksi ”Flickr” tai ”Lyft”.
 • Riimit ja allitteraatiot: Käytä riimejä tai allitteraatioita (sanoja, jotka alkavat samalla kirjaimella tai äänellä), jotka tekevät nimestä sointuvan ja helposti muistettavan, kuten ”Coca-Cola” tai ”PayPal”.
Voit keksiä uusia nimiä tyhjästä kokeilemalla eri kirjainyhdistelmiä ja sanoja yhdessä.

Voit hyödyntää seuraavia askeleita nimen keksimisessä:

 1. Aloita määrittelemällä yrityksesi ydin. Kysy itseltäsi, mitä yrityksesi edustaa, mikä on sen tarkoitus ja ketä se palvelee. Vastaukset näihin kysymyksiin auttavat luovassa prosessissa.
 2. Käy seuraavaksi läpi brainstorming-vaihe, jossa kaikki ideat ovat tervetulleita. Kirjoita ylös kaikki mieleesi tulevat nimet, yhdistelmät ja sanaleikit. Älä rajoita itseäsi tässä vaiheessa, koska joskus erikoisimmat ideat johtavat parhaisiin nimiin.
 3. Kun sinulla on lista potentiaalisista nimistä, karsi se alas niihin, jotka todella resonoivat kanssasi. Tässä vaiheessa on hyvä ottaa huomioon kohdeyleisösi ja se, miten nimi voi vaikuttaa heihin. Kokeile eri nimivaihtoehtoja ääneen ja mieti, miltä ne kuulostavat ja tuntuvat. Tämä auttaa hahmottamaan, miten potentiaaliset asiakkaasi kokevat nimen.

Kun olet keksinyt muutaman nimen, kannattaa testata niitä perheesi, ystäviesi ja potentiaalisten asiakkaidesi keskuudessa. Heidän palautteensa auttaa ymmärtämään, miten nimi resonoi kohdeyleisösi kanssa. Yrityksen nimen valinta on merkittävä osa brändin rakentamista; se on ensimmäinen asia, jonka asiakkaasi näkevät ja se jättää pysyvän vaikutelman. Siksi on tärkeää käyttää aikaa tutkimiseen, testaamiseen ja nimen hiomiseen, jotta se parhaiten edustaa yritystäsi ja sen tavoitteita.

Yrityksen nimen muuttaminen

Yrityksen nimen muuttaminen alkaa yrityksen sisäisellä päätöksellä ja edellyttää usein sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden informointia. On tärkeää varmistaa, että uusi nimi on saatavilla ja täyttää kaikki lailliset vaatimukset. Uuden nimen olisi hyvä heijastaa yrityksen identiteettiä ja strategiaa.

Juridisesti nimenmuutos vaatii ilmoituksen tekemisen kaupparekisteriin ja mahdollisesti muihin viranomaisrekistereihin. Tämä prosessi voi sisältää myös uusien asiakirjojen, kuten yrityksen sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen päivittämisen. Nimenmuutos on merkittävä askel, joka voi vaikuttaa yrityksen brändiin ja markkinointiin, joten sen suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa käyttää tarvittava aika ja resurssit. Katso tarvittaessa PRH:n ohjeet yrityksen nimen muuttamisesta.