Aloittavan yrityksen rahoitus: katso 9 eri vaihtoehtoa

Melkeinpä jokainen liiketoimintamalli tarvitsee pääomaa toimiakseen, minkä takia yrityksen rahoitus onkin varmasti yksi eniten uusia yrittäjiä mietityttävä aihealue. Helpoin ja nopein tie rahoituksen saamiseen on tietysti käyttää omaa pääomaa tai lainata rahaa esimerkiksi läheiseltä. Tapoja aloittavan yrityksen rahoitukseen on kuitenkin monia. Tässä artikkelissa tutustutamme sinut yleisimpiin yrittäjän rahoituslähteisiin ja annamme vinkkejä aloittavan yrittäjän rahoitukseen liittyen. Tavoitteena ei ole käydä läpi yksityiskohtaisesti jokaista rahoitusmuotoa, vaan antaa yleiskuva yritysrahoituksen saamisesta Suomessa ja resurssit sen hakemiseen.

Vielä alkuhuomiona se, että artikkelissa mainitaan muutamassa kohdassa sana pk-yritys. Sanalla viitataan Euroopan komission viralliseen pienten ja keskisuurten yritysten määritelmään, jonka kriteereinä ovat, että yrityksen

 • palkkalistoilla on enintään 250 henkilöä
 • liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 milj. euroa
 • osakkeista alle 25% on suureksi yrityksesi luokitellun yrityksen hallussa.

Olennaisimmat asiat

 • Pankkilainat ovat suosittu vaihtoehto yrityksen investointien ja tarpeiden rahoitukseen, sillä pankit voivat myöntää rahoitusta joustavasti erilaisiin tarpeisiin.
 • Muita rahoituksen myöntäjiä ovat esimerkiksi Business Finland ja ELY-keskus, joilta voi hakea rahoitusta erinäisiin hankkeisiin. Finnvera taas tarjoaa yrityslainoja ja lainojen takauksia
 • Starttiraha tukee aloittavan yrittäjän henkilökohtaista toimeentuloa, ei suoraan yritystoimintaa, ja sitä voi saada maksimissaan 12 kuukauden ajan.
 • Yrittäjän henkilökohtainen laina voi olla vaihtoehto, kun yritys ei ole rahoituskelpoinen, ja se voi tulla yrityslainaa edullisemmaksi tietyissä tilanteissa.

1. Pankkilaina

Oman kukkaron jälkeen heti ensimmäisenä vaihtoehtona yrityksen rahoituslähteeksi tulee mieleen todennäköisesti pankki. Pankkilainat ovatkin ehkä suosituin tapa yritysten investointien ja tarpeiden rahoitukseen. Tämä johtuu siitä, että pankki voi myöntää rahoitusta joustavasti erilaisille toimijoille erilaisiin tarpeisiin. Pankin rahoittamia toimia voivat olla esimerkiksi uusien työkoneiden hankinta tai yrityksen juoksevat kulut. Lähtökohtaisesti pankkia kiinnostaa vain rahansa saaminen takaisin pienen palkkion eli koron kera. Jos pankki siis katsoo yrityksesi maksukykyiseksi ja liiketoimintasi kannattavaksi, saat todennäköisesti lainaa vaikka mihin tarkoitukseen. Lainan koron suuruus riippuu siitä, kuinka ison riskin pankki ottaa myöntäessään lainan yrityksellesi.

Koron suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi

 • liiketoimintamalli
 • oma pääoma
 • vakuuksien suuruus
 • lainan takaisinmaksuaika.

Helpoin tapa selvittää, voiko pankki myöntää yrityksellesi tai yritysideaasi varten lainaa, on kerätä tarpeelliset dokumentit ja olla yhteydessä eri pankkeihin. Pankin kanssa voit neuvotella lainaehdoista ja käydä rakentavaa keskustelua yrityksesi rahoitustarpeista. Näin molemmat osapuolet pääsevät parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, mikä on myös pankin kannalta järkevintä. Jos olet toiminimiyrittäjä, niin kannattaa muistaa, että olet lainasta vastuussa henkilökohtaisesti. Osakeyhtiön tapauksessa lainasta on taas vastuussa yritys.

Lainan hakemiseen tarvitset pankista riippuen

 • tarkan kuvauksen yrityksesi liiketoiminnasta tai liiketoimintasuunnitelman
 • suunnitelman tulevista investoinneista
 • viimeisimmän tilinpäätöksen, jos yritys on jo olemassa
 • mahdollisesti kuluvan tilikauden tuloksen ja taseen
 • kaupparekisteriotteen.

Uuden yrityksen hakiessa rahoitusta voi olla otollista vakuuttaa laina investoinnilla, johon lainattu raha käytetään. Kun rahaa lainataan esimerkiksi uuteen työkoneeseen, voidaan työkonetta käyttää lainan vakuutena. Useimmissa tilanteissa lainan saaminen vaatii kuitenkin reaalivakuuksia, kuten rahaa tai kiinteää omaisuutta. Jotkut rahoituslaitokset tarjoavat myös lainoja ilman reaalivakuuksia, mutta tällöin yrittäjä on lainasta vastuussa henkilökohtaisesti. Tällaisen lainan ottaminen voi olla järkevää esimerkiksi silloin, kun lainaa ei ole mahdollista saada yrityksen nimissä. Lisää reaalivakuudettomista lainoista osiossa henkilökohtainen laina.

2. Starttiraha

Vaikka monet niin luulevat, starttirahan tarkoitus ei ole rahoittaa itse yritystoimintaa, vaan tukea aloittavan yrittäjän henkilökohtaista toimeentuloa. Uusi yrittäjä voi saada starttirahaa siltä ajalta, jonka yritystoiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen kestää. Se myönnetään yhdessä tai kahdessa 6 kk pituisessa jaksossa, joten maksimissaan sitä voi saada 12 kk ajan. Vuonna 2023 starttirahan suuruus on noin 740 euroa kuukaudessa.

Starttirahan hakemiseen kelpaavat kaikki yritysmuodot ja toimialat. Sitä voi hakea myös sivutoimisen yrittäjyyden laajentamiseen päätoimiseksi. Jotta hakemus hyväksyttäisiin, yritystoiminnan täytyy olla pitkälle suunniteltua.

Starttirahan vaatimuksina ovat, että

 • yritystoiminta on päätoimista
 • yrittäjä omaa tarvittavan koulutuksen tai kokemuksen yrittäjyydestä ja toimialalla työskentelystä
 • liiketoimintasuunnitelma on valmiina ja arvioitu kannattavaksi
 • kaikki muut yrityksen toimintaan liittyvät seikat, kuten liiketilat ja rahoitus, ovat tiedossa
 • yrittäjän luottotiedot ovat kunnossa
 • yritystoiminta ei kata heti alussa yrittäjän kohtuullista toimeentuloa
 • yrittäjä ei saa jo valmiiksi kohtuullista toimeentuloa esimerkiksi palkan tai muiden tukien muodossa.

Tarkemmat ohjeet starttirahan hakemiseen löydät TE-palveluiden sivulta.

EU on tuonut markkinoille uusia rahoitusmahdollisuuksia. Suomessa EU:n yritysrahoituksista voi saada lisää tietoa esimerkiksi rakennerahastot.fi:n kautta.

3. Business Finland

Business Finland on Suomen valtion ja EU:n rahoittama toimija, joka tarjoaa rahoitus- ja neuvontapalveluita sekä erilaisia ohjelmia, joiden tavoitteena on esimerkiksi rahoituksen saaminen ja verkostoituminen. Suurin osa sen palveluista on tarkoitettu kansainvälisillä markkinoilla toimiville tai niille pyrkiville yrityksille. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa, johon kuuluvat kaikki kansainvälistymisessä apua tarjoavat julkiset toimijat, myös tässä artikkelissa mainitut ELY-keskus ja Finnvera. Halutessasi voit pyytää Team Finlandin yhteydenottolomakkeen kautta apua yrityksellesi sopivan rahoittajan löytämiseen koko Team Finland -verkostosta.

Business Finland auttaa asiakkaitansa esimerkiksi

 • kotimaisen audiovisuaalisen alan tukemisessa
 • selvittämään hävikin määrän ja tavat sen vähentämiseen
 • kansainvälisen vientistrategian kehittämisessä
 • uusiutuvan energian hankkeiden rahoituksessa
 • innovatiivisten julkisten hankkeiden rahoituksessa.

Business Finlandin myöntäessä rahoitusta raportoidaan projektin etenemisestä aktiivisesti. Projektiin liittyvästä projektisuunnitelmasta ja rahoitusehdoista käy ilmi, minkälaisiin investointeihin rahoitusta on mahdollista käyttää. Kaikki kustannukset kirjataan tietysti kirjanpitoon. Kirjanpidon ja raportoinnin on tärkeää olla ajan tasalla, sillä Business Finland tekee projektin aikana ja joskus sen jälkeen kustannustarkastuksia. Projekteilla on aina yhteyshenkilö, johon voi olla tarvittaessa yhteydessä esimerkiksi projektisuunnitelman muuttuessa. Byrokratian iskiessä ei siis onneksi tarvitse tietää kaikkea itse.

Asiakkaaksi pääsy vaatii startup- ja pk-yrityksiltä

 • suomalaisen y-tunnuksen ja toimintaa Suomessa
 • riittävän pääoman kansainvälistymiseen
 • vähintään kaksi täysipäiväistä työntekijää Suomessa
 • kilpailuedun kansainvälisillä markkinoilla.

Erilaisia palveluita ja ohjelmia on paljon, joten helpoin tapa selvittää niiden sopivuus on tehdä Business Finlandin kartoituskysely. Kartoituksen tekeminen kestää noin 5-10 minuuttia. Tekemisen jälkeen saat ohjeet mahdolliseen etenemiseen liittyen.

4. Finnvera

Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos ja Suomen virallinen vientitakuulaitos, joka on keskittynyt erityisesti viennin rahoitukseen ja vientiin liittyvien riskien hallintaan. Vaikka suuri osa Finnveran toiminnasta liittyykin vientiin, sen palvelut sisältävät myös yrityslainoja ja lainojen takauksia eri toimialojen yrityksille.

Suurin osa Finnveran tuotteista neuvotellaan yhteistyössä pankin kanssa. Jos siis pankkilainastasi puuttuu takaaja, kannattaa olla yhteydessä yrityksesi pankkiin ja kysyä, löytyisikö Finnveralta yrityksellesi sopivia takausmuotoja. Tarvittaessa pankki voi myös hakea Finnveran takausta puolestasi. Yrityksen rahoitusta voi hakea Finnveralta jo ennen kuin yritys on konkreettisesti perustettu.

Lainojen takaukset

Suurena osana Finnveran rahoitustoimintaa ovat lainojen takaukset. Uusille yrittäjille on tarjolla alkutakaukseksi kutsuttu takausmuoto, jolla voidaan taata kolmen vuoden sisällä kaupparekisteriin merkittyjen yritysten hakemasta lainasta kerralla 10 000 – 80 000 euroa. Yli kolme vuotta sitten kaupparekisteriin merkityille pk-yrityksille on tarjolla pk-takausta, jonka kattoraja on hieman alkutakausta suurempi. Finnveran takausosuus voi olla enintään 80%, joten takaukseen tarvitsee vähintään 20% omaa pääomaa. Jos alku- tai pk-takaus eivät sovi yrityksesi tarpeisiin, voit hakea Finnvera-takausta, joka sopii kotimaisten investointien tai yrityskauppojen rahoitukseen. Takausmuotoja on myös olemassa spesifimpeihin tarkoituksiin, esimerkiksi viennin, kansainvälistymisen ja kestävän kehityksen vaatimiin investointeihin.

Yritys- ja yrittäjälainat

Finnvera tarjoaa myös lainoja esimerkiksi yrittäjälainan muodossa. Yrittäjälaina on henkilökohtainen, joka tarkoittaa sitä, että yrittäjä takaa sen omalla taloudellaan. Laina voidaan sijoittaa osakeyhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, joka on käytännössä yrityksen vapaasti käytettävissä olevaa pääomaa. Yrittäjälainan hinta on 6 kk euriborkorko + 3,75 % eli korko muuttuu euriborin mukaisesti 6 kk välein, minkä lisäksi siihen lisätään 3,75 % marginaali. Laina ei vaadi omarahoitusosuutta, mutta se on suositeltavaa.

Lainamuotoja on muitakin, esimerkiksi

 • Finnvera-laina kotimaisten rakennus ja laiteinvestointien sekä energia- ja ympäristöhankkeiden rahoittamiseen
 • kansainvälistymislaina ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen
 • kasvulaina kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyiden rahoittamiseen.

5. ELY-keskus

ELY-keskus on lyhenne elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Se tarjoaa yritysten rahoituksen lisäksi asiantuntija-apua yritysten nykytilan analysointiin, liiketoiminnan kehittämisen ja erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tarjontaan kuuluu myös erilaisia maksullisia koulutuksia, esimerkiksi talouden hallinnointiin ja johtamiseen liittyen. Vaikka monet ELY-keskuksen tuotteista eivät olekaan ihanteellisia perustamisvaiheessa olevan yrityksen rahoittamiseen, on se silti rahoituslähteenä mainitsemisen arvoinen.

Kehittämisavustus

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on jo valmiiksi kattavat resurssit markkinoilla kilpailemiseen ja liiketoimintansa kehittämiseen. Avustusta myönnetään kehittämishankkeen muodossa. Hankkeen täytyy erota oleellisesti muusta yrityksen harjoittamasta liiketoiminnasta ja siitä täytyy rahoittaa puolet itse. Kehittämisavustusta voidaan myöntää esimerkiksi uuden yrityksen perustamiseen, yritystoiminnan uudistamiseen tai sen kasvattamiseen. Kriteerinä on, että hanke kuuluu johonkin Euroopan aluekehitysrahaston eli EAKR:n erityistavoitteista. Linkin takaa löydät EAKR:n tavoitteet ja lisätietoa kehittämisavustuksesta.

Kasvun kiihdytysohjelma

Mikro- ja pienyritysten kansainvälisiin hankkeisiin on mahdollista hakea rahoitusta kasvun kiihdyttämisohjelman kautta. Rahoitusta on saatavilla 50% hankkeen kustannuksista, maksimissaan 50 000 euroa. Esimerkkejä ohjelmaan sopivista kehittämistoimenpiteistä kansainvälisillä markkinoilla ovat

 • tuotteen testaus
 • strategian luominen
 • aineettomien oikeuksien selvitykset
 • yritysjohdon perehdyttäminen uusiin markkinoihin.

Kaikki tällä hetkellä aktiiviset rahoitus- ja avustusohjelmat löytyvät ELY-keskuksen sivuilta.

6. Yksityiset sijoittajat

Pääoma- tai enkelisijoittajat toimivat ostamalla osan rahoitusta hakevan yrityksen osakkeista itselleen. Usein he haluavat sijoituksensa vastineeksi kattavan osan yrityksestä. Pääoma- ja enkelisijoittajat ovat yksityisiä sijoittajia eli heidän toimintamallinsa vaihtelevat paljon sijoittajasta riippuen. Sijoituksen tavoitteena on kuitenkin aina tehdä sijoittajalle mahdollisimman paljon tuottoa, joten usein kohteena ovat vahvasti kasvua tavoittelevat yhtiöt. Rahoitusmuotona se ei siis kaikille yrityksille sovi.

Usein pääomasijoittaja saattaa myös itse tulla mukaan yrityksen hallitukseen tai palkata sinne jonkun tuntemansa henkilön. Tämän takia monet pääomasijoittajat keskittyvätkin tiettyihin toimialoihin tai liiketoimintamuotoihin, kuten startup-yrityksiin. Varsinkin startup-rahoitusta haettaessa ovat yksityiset sijoittajat varteenotettava vaihtoehto. Etsimällä sopivan yksityisen sijoittajan voi siis rahallisen panoksen lisäksi saada hyötyä sijoittajan asiantuntemuksesta. Sijoittajaa valitessa on myös tärkeää, että sijoittajan ja johtohenkilöiden henkilökemiat kohtaavat. Muuten tiivis yhteistyö voi käydä tukalaksi.

Huomaa, että pääomarahoitukseen ei tarvitse vakuuksia, minkä takia pääomasijoitukset ovat sijoittajille niin sanottuja riskisijoituksia. Pääoma- tai enkelisijoittajan mielenkiinnon herättäminen vaatiikin yleensä erittäin vahvaa näyttöä yrityksen mahdollisesta menestyksestä. Tämän takia on tärkeää, että etsit juuri sellaisen pääomasijoittajan, jonka sijoituskriteerit ovat yhteensopivat liiketoimintasi kanssa. Helpoiten voit etsiä sopivaa pääomasijoittajaa Pääomasijoittajat.fi:n sijoittajahaulla.

Useimmissa tapauksissa yrityksen rahoittamisen on tarkoitus hyödyttää rahoituksen antajaa ja sen saajaa.

7. Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on Suomessa vähemmän tunnettu rahoitusmuoto, jonka ideana on kerätä rahoitusta suurelta määrältä yksittäisiä ihmisiä tai yrityksiä. Yrityksen rahoitus joukkorahoituksella tapahtuu yleensä internetissä toimivilla alustoilla, jotka mahdollistavat sijoittamisen mistä tahansa. Useilla ulkomaisilla joukkorahoitusalustoilla saa sijoitukselleen vastikkeeksi jonkin hankkeeseen liittyvän lahjan, oli se sitten fyysinen tai digitaalinen. Tällainen joukkorahoitus on kuitenkin käytännössä hyväntekeväisyyttä, joka on Suomessa luvanvaraista toimintaa. Suurimmalle osalle uusista suomalaisista yrityksistä se ei siis rahoitusmuotona sovi. Mainittakoon silti, että Suomen ensimmäinen vastikkeellinen joukkorahoitusalusta on Masenaatti.

Pääomitusperusteinen joukkorahoitus

Melkeinpä kaikki ulkomaiset joukkorahoitusalustat ovat vastikkeellisia, joten ne eivät ole käytettävissä Suomessa. Jotta lupaa joukkorahoitukseen ei tarvittaisi, rahoitusta vastaan annettun vastikkeen täytyy olla merkittävä. Esimerkki tällaisesta vastikkeesta voisi olla yrityksen tuleva tuote. Vastike ei siis voi olla esimerkiksi vain pieni digitaalinen lahja tai kiitoskortti. Onneksi vastikkeellisen joukkorahoituksen vastapainona on Suomen laissa sallittu pääomitusperusteinen joukkorahoitus, jossa sijoitukselleen saa vastineeksi yhtiön osakkeita.

Pääomitusperusteisessa joukkorahoituksessa on tärkeää näyttää potentiaalisille sijoittajille, että he voivat saada rahoilleen vastinetta. Jos uskot, että yritysideasi tai hankkeesi saattaisi kiinnostaa suurta määrää kuluttajia, kannattaa harkita kyseistä vaihtoehtoa suunnitellessasi yrityksesi rahoitusta. Joukkorahoituksessa menestyminen vaatii erityisesti panostusta rahoitushankkeen markkinointiin ja huomion kiinnittämistä siihen, kenelle hanketta markkinoidaan. On tärkeää, että joukkorahoitushanke saadaan näkyväksi juuri niille ihmisille, joihin se vetoaa. Tunnetuimmat pääomitusperusteiset joukkorahoituspalvelut ovat Suomessa Invesdor ja Springvest.

8. Henkilökohtainen laina

Yrittäjän henkilökohtaista yritykselle tarkoitettua lainaa kutsutaan yrityslainan sijasta yrittäjälainaksi. Toisin kuin yrityslainassa, henkilökohtaisesta lainasta on vastuussa sen ottama henkilö. Yrittäjälaina voi olla hyvä vaihtoehto uuden yrityksen rahoittamiseen esimerkiksi silloin, kun yritys ei ole itsessään rahoituskelpoinen. Tämä voi johtua esimerkiksi joidenkin aiemmin mainittujen kriteerien puuttumisesta. Joissakin tapauksissa yrittäjälaina voi myös tulla yrityslainaa edullisemmaksi. 

Vaikka yrittäjälaina onkin henkilökohtainen laina, sen takaisinmaksukyvyn arviointiin saatetaan käyttää yrityksen luottoluokitusta. Näin tehdään varsinkin silloin, kun lainan hakija toimii pääsääntöisesti yrittäjänä. Muussa tapauksessa takaisinmaksukyvyn arviointiin voidaan käyttää hakijan henkilökohtaisia palkkatietoja. Myönnettäessä henkilökohtaista lainaa otetaan huomioon myös hakijan velat, kulut ja koulutus.

Yritystoimintaan on myös mahdollista hakea yleisiin tarkoituksiin tarkoitettua lainaa. Tällaisten lainojen korot ovat kuitenkin usein korkeat, joten niitä kannattaa välttää tai maksimissaan käyttää väliaikaiseen rahoitustarpeeseen. Jos yritykselläsi on väliaikaisia rahoitustarpeita, kannattaa myös katsoa laskurahoituksesta kertova artikkelimme.

Miten yrittäjälainalla rahoitetaan yritystä?

Henkilökohtainen laina on mahdollista antaa yritykselle lainana. Tällöin lainan korot voidaan vähentää yrityksen verotuksessa. Jottei kyseinen järjestely kuitenkaan johtaisi veronkiertoon, korkojen asettamiselle on asetettu tiettyjä ehtoja. Jos laina katsotaan yrityksen taloustilanteen kannalta välttämättömäksi, kohtuullisen koron katsotaan olevan saman suuruinen kuin rahalaitoksesta haetun lainan korko. Muussa tapauksessa korko määritellään muiden markkinoilla olevien samankaltaisten sijoituskohteiden perusteella. Turvallinen korko on tällöin Valtiovarainministeriön peruskorko, johon lisätään yksi prosenttiyksikkö. Peruskorko määritetään viimeisen 12 kk euriborin keskiarvona.

Emme pysty suoraan suosittelemaan tiettyä yrittäjälainoja myöntävää toimijaa, mutta erilaisia yrittäjälainoja ja henkilökohtaisia lainoja myöntäviä rahoituslaitoksia löytyy nopealla Google-haulla paljon. Jos yrittäjälaina kiinnostaa, niin kannattaa kuitenkin ensin katsoa, olisiko Finnveran yrittäjälaina yrityksesi rahoitukseen sopiva vaihtoehto. Tämä sen takia, että se on saatavilla paremmilla ehdoilla kuin yksityisten toimijoiden lainat.

9. Säätiöt

Mainittakoon vielä, että Suomessa on olemassa erilaisia säätiöitä, jotka myöntävät tukia yritystoimintaan liittyviin hankkeisiin ja yrityksen perustamisen rahoitukseen. Säätiöiden tuet painottuvat kuitenkin melkeinpä aina tutkimustyön sekä taiteen ja tieteen edistämiseen, joten niiden saaminen on suurimmalle osalle uusista yrityksistä mahdotonta.

Suomessa apurahoja myöntävät esimerkiksi

 • Runar Bäckströmin säätiö Suomen kilpailukykyä edistäviin keksintöihin
 • Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sr rakennustuotteiden kehittämiseen
 • Tukilinja vammaisille yrittäjille
 • Wihurin rahasto esimerkiksi tieteellisille, taiteellisille ja yhteiskunnallisille aloille
 • Koneen säätiö tieteellisille ja taiteellisille aloille.